ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัยลักษณ์ นันกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 (100 คะแนนเต็ม) ฝึกสอนโดย คุณครูพิชญาภา ฟองคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร่องห้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัยลักษณ์ นันกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 (100 คะแนนเต็ม) ฝึกสอนโดย คุณครูพิชญาภา ฟองคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร่องห้า ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา

Read more

โรงเรียนบ้านร่องห้าต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

โรงเรียนบ้านร่องห้าต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more

คณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ขอต้อนรับนายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง.. ณ สนง.สพป.พะเยา เขต 1 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  

Read more