พุธเช้า ข่าวสพฐ. พร้อมประชุมทีมผู้บริหาร

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:00 น นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากร สพป. พะเยา เขต 1

Read more

ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:00 น นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากร สพป.พะเยา เขต 1 ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

Read more

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนจินตคณิต

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรุสนันท์แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนจินตคณิตของโรงเรียนบ้านแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

Read more

กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำคณะทีมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีการเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติและปฏิญาณตนในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

Read more

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และผู้รับการประเมิน เขตตรวจราชการที่ 16ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนางบัวลอง หอมยา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Read more

สพป.พะเยา เขต 1 ต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค.พร้อมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา(ระดับจังหวัด)ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาศทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสนและนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค.พร้อมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา(ระดับจังหวัด)ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน

Read more

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต1 ต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค.พร้อมคณะ

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และศึกษานิเทศก์ต้อนรับ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร รองเลขาธิการ สกสค.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามฯ

Read more

รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. พร้อมประชุมทีมผู้บริหาร

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08:00 น นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำข้าราชการและ บุคลากรทางการศึกษา

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำปี พ. ศ. 2564-2565

วันอังคารที่ 19 และวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน และนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

Read more

กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำคณะทีมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ทำกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมีการเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติและปฏิญาณตนในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

Read more