รับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4

วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วม

Read more

แถลงข่าวและประชุมชี้แจง”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ “ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแถลงข่าวและประชุมชี้แจง”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ “ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร

Read more

“สภากาแฟ จังหวัดพะเยา”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

งานวันครู กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดงานวันครู กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ ในการนี้

Read more

งานวันครู กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา (เมืองพะเยา๑,เมืองพะเยา๒)

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดงานวันครู กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา (เมืองพะเยา๑,เมืองพะเยา๒) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1

วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งนำโดย นายธงชัย จันแย้

Read more

งานกีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในนักเรียนในการแข่งกีฬา กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในนักเรียนในการแข่งกีฬา กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวรุสนันท์

Read more

ต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. ดร. ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

Read more

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย

Read more