สพป.พะเยา เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภท ผู้บริหารการศึกษา นายธงชัย จันแย้

Read more

พิธีมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีมอบตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายณัฐพล

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี 

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัตร การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ฯ ข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตร การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมตอนต้น ให้กับครูผู้สอนสารภาษาไทยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่

Read more

“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา) ในนามตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพะเยา) เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาของคณะลูกเสือจังหวัดพะเยา ถวายบังคมและถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติที่คุณ ในพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

Read more

โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ (PA) วันที่ 21 พฤศจิกายน 256421

           วันอาทิตย์ ที่ 21  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการจัดอบรม โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ ( PA )

Read more

โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ (PA) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ ที่ 20  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการจัดอบรม โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ ( PA ) พร้อมด้วย

Read more

ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบหมายให้นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ

Read more

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดพะเยา วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Read more