ประชุมทางไกล Vido Conference  เพื่อชี้แจงแนวทางจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ

Read more

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธ์พระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล

Read more

ร่วมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย  นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต

Read more

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต

Read more

สพป.พะเยา เขต 1 มอบการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ

Read more

ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เปิดโครงการ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.45 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา ประธานในพิธีเปิดโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

Read more

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน/การให้บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

                    วันจันทร์ ที่ 12  กรกฏาคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564

วันจันทร์ ที่ 12  กรกฏาคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more

ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาออนไลน์

                    วันพฤหัสบดี ที่ 17  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

Read more