การรับรายตัว มอบช่อดอกไม้ และแสดงความยินดี กับพนักงานราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในการรับรายตัว

Read more

การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 2 

วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00น. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ธงชัย  คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

Read more

วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำคณะผู้บังคับชาลูกเสือ ลูกเสือ

Read more

รอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ “การจัดทำแผนการนิเทศและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน : Performance Agreement (PA)”

วัน อังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์ “การจัดทำแผนการนิเทศและข้อตกลงในการปฏิบัติงาน : Performance Agreement (PA)”

Read more

ประชุมชี้แจงบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วัน จันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงบทบาทผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับโรงเรียน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

Read more

ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

Read more

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา

Read more

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ”

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปาระถมศึกษาพะเยา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาพร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

Read more

แสดงความยินดี ให้โอวาท และมอบช่อดอกไม้ ให้กับ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท

Read more

รับชมงานแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และและกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ นาย ชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more