ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน/การให้บริการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

                    วันจันทร์ ที่ 12  กรกฏาคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564

วันจันทร์ ที่ 12  กรกฏาคม  2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more

สพป.พะเยา 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Tean) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                            วันจันทร์ ที่ 14  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

                    วันพฤหัสบดี ที่ 10  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1เป็นประธานการประชุม      พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

Read more

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564

                           วันพุธที่ 9  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

          วันอังคาร ที่ 8  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

Read more