นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านเหล่า

วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นางภัทรภร รัตนชมพู และนางสาวอัญชลี โทกุล ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑

Read more

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านแม่อิง

วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ

Read more

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนางดวงรัก ภู่พัด

Read more

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ

Read more

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลและโรงเรียนบ้านดงอินตา

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา

Read more

นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านต๋อม

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Read more

เทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านร่องห้า

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบาย ของสพป.พะเยา เขต ๑ , นโยบาย สพฐ. และมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านร่องจว้า

วันศุกร์ ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และนายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการ

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามนโยบายของ สพป.พะเยา เขต ๑ , นโยบาย สพฐ. และมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ (ดอกคำใต้)

วันศุกร์ ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และนายสมเกียรติ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ

Read more

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

วันศุกร์ ที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ชัยณรงค์ สร้างช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี

Read more