ร่วมพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด สพป.พะเยา

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัยลักษณ์ นันกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 (100 คะแนนเต็ม) ฝึกสอนโดย คุณครูพิชญาภา ฟองคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร่องห้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัยลักษณ์ นันกระโทก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 (100 คะแนนเต็ม) ฝึกสอนโดย คุณครูพิชญาภา ฟองคำ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านร่องห้า ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา

Read more

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน (พื้นที่อำเภอปัว))

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบหมายให้นายรัชชาพงษ์ ต่อมคำ ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 ลงพื้นที่มอบขวัญและให้กำลังใจแก่นักเรียนตัวแทน ของโรงเรียนในสังกัด

Read more

ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน (พื้นที่อำเภอเมือง)

วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบหมายให้นางจิรพรรณ จำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางกระต่าย วงศ์เรือง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1

Read more

ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนภูกามยาว

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนภูกามยาว ที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more

ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๑ ที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more

ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๒

เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ ๒

Read more

ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นางภัทรภร รัตนชมภู ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทนโรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๑ ที่เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Read more

ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทน โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา ๒

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของนักเรียนตัวแทน

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

Read more