เปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

วันศุกร์ ที่13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ซึ่งได้รับมอบจาก นายธนกร ศศิธนาธร (คุณปู) ประธานโครงการ “เติมฝัน ปันไออุ่น”

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพะเยา เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียน และได้แสดงความยินดี กับนางมนัส แขงสัน ครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ที่ได้ย้ายมารับราชการ

Read more