ประชุมเพื่อมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา13.00น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธาน การประชุมเพื่อมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 ข้าราชการ/บุคคลากร ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ประจำภาคเรียนที่ 2

Read more

พิธีลงนามส่งมอบงาน และอำลา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 พิธีลงนามส่งมอบงาน และอำลา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมี นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1เป็นประธานในพิธี แสดงความยินดีกับนายทศพร จันเนตร รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

วันจันทร์ที่ 7ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more

ร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 นำ ข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวัน พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม วันที่ 5

Read more

ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำข้าราชการ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

Read more

กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และจิตอาสาในชุมชน

Read more

โรงเรียนบ้านร่องห้าต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

โรงเรียนบ้านร่องห้าต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more

คณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ขอต้อนรับนายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง.. ณ สนง.สพป.พะเยา เขต 1 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  

Read more

ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วันจันทร์ ที่9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ

Read more