กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และจิตอาสาในชุมชน

Read more

โรงเรียนบ้านร่องห้าต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

โรงเรียนบ้านร่องห้าต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more

คณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

คณะผู้บริหาร,คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา,นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพะเยา ขอต้อนรับนายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง.. ณ สนง.สพป.พะเยา เขต 1 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  

Read more

ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วันจันทร์ ที่9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น. นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับ

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดง

วันศุกร์ ที่13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดง สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี

วันศุกร์ ที่13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2563

Read more

เปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์

วันศุกร์ ที่13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดห้องสมุดโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ซึ่งได้รับมอบจาก นายธนกร ศศิธนาธร (คุณปู) ประธานโครงการ “เติมฝัน ปันไออุ่น”

Read more