รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

  วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  พร้อมด้วยนายธนายุทธ  คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นำข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด

Read more

ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารการจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อความเลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 โดยมีนายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

Read more