การประชุมชี้แจงแนวทางการนำเดินการ นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเดินการ นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ     

Read more

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่36/2564

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย

Read more

ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.  นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2564 (ครั้งที่ 5/2564)

Read more

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสุขุม พรหมเสน

Read more

การสรรหาและคัดเลือกครูตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ พ.ศ.2565

วันจันทร์ ที่14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในการสรรหาและคัดเลือกครูตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ พ.ศ.2565 และมีนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะยเา เขต

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการเชิงวิจัยเชิงพื้นที่

วันจันทร์ ที่13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการเชิงวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยมีผู้ นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more

“สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เป็นเพชรน้ำหนึ่ง เด็กพะเยา 1 อ่านออกเขียนได้ลายมือสวย”

วันพุธที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันห้องเรียนลายมือสวยตามโครงการ อ่านออก เขียนได้ลายมือสวย “สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ เด็กพะเยา 1 เป็นเพชรน้ำหนึ่ง

Read more

พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 33/2564

วันพุธที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

      วันจันทร์ที่  6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบหมายให้ นายณัฐพล สุวรรณลพ พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) มุทิตาจิต ท่านรองสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1

                             วันศุกร์ที่ 3 กันยายน  2564 เวลา  11.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 

Read more