ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลเพื่อใช้ประกอบการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ และนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย น.ส.รุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา

Read more