เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม

วันศุกร์ ที่​ ๒๔ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๖​ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ธงชัย​ คำปวง​ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​พะเยา​เขต​ ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ​ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​พะเยา​ เขต​ ๑ เข้ารับมอบเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรมที่มีผลการประเมินคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ

Read more

ตรวจเยี่ยม และการนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และการนิเทศ ติดตาม การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

Read more

เปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ มอยหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา

Read more

“สภากาแฟ จังหวัดพะเยา”

วันอังคาร ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

Read more

ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ​ ระดับนานาชาติ​ ประจำปี​ พ.ศ.​ ๒๕๖๖

วันเสาร์ ที่​ ๑๘ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๖​ ดร.ธงชัย​ คำปวง​ ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​พะเยา​เขต​ ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ​ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​พะเยา​ เขต​ ๑ เป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ​ ระดับนานาชาติ​ ประจำปี​ พ.ศ.​ ๒๕๖๖ (รอบแรก​

Read more

“วันตลาดนัดพอเพียง” (กาดหมั้วคั่วละอ่อน)

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันตลาดนัดพอเพียง” (กาดหมั้วคั่วละอ่อน) โดยมีนายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา

Read more

แสดงความยินดีกับ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับคุณหญิงกษมา วรวรรณ

Read more

ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย รัชชาพงษ์ ต่อมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวธารารัตน์ อิ่นคำ ศึกษานิเทศก์

Read more

เปิดกิจกรรม Open House (MEP) 2023 ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House (MEP) 2023 ปีการศึกษา 2565 และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันจากกิจกรรมต่างๆ

Read more