รับชมงานแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และและกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ นาย ชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 โดยมี

Read more

กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้ แก่ ครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565

วัน จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ นาย ชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วัน ศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา

Read more

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเงื่อนไขของการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ก.ค.ศ.

Read more

ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Read more

ต้อนรับ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 คนใหม่

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และคณะ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ดร.ธงชัย

Read more

ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายหลักเกณฑ์แวะวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ วPA )

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ

Read more

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ของนางอัญญาพิมพ์ ศิริวิชชากุล

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการการแกนนำด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มีครูแกนนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธงชัย จันแย้  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแกนนำด้านเทคโนโลยี เพื่อให้มีครูแกนนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ความรู้ความเข้าใจแต่ละแพลตฟอร์ม

Read more