“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา) ในนามตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพะเยา) เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาของคณะลูกเสือจังหวัดพะเยา ถวายบังคมและถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติที่คุณ ในพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

Read more

โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ (PA) วันที่ 21 พฤศจิกายน 256421

           วันอาทิตย์ ที่ 21  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการจัดอบรม โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ ( PA )

Read more

โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ (PA) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์ ที่ 20  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการจัดอบรม โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ ( PA ) พร้อมด้วย

Read more

สพป.พะเยา เขต 1 รับรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564

วันพุธ ที่27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย           นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ

Read more

ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบหมายให้นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ

Read more

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดพะเยา วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Read more

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการนำเดินการ นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเดินการ นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ     

Read more

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่36/2564

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย

Read more