ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้าย “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา”

          นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ร่วมพิธีทำบุญเปิดป้าย “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา” ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เลขที่ 23/26

Read more

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. พร้อมทั้ง ประชุมทีมบริหาร 

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:00 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน และนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต

Read more

ข้าเยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้มอบเงิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 2,000 บาท จาก กองทุนทำบุญวันเกิดและกองทุนสวัสดิการผู้ประสบภัยซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เข้าเยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้มอบเงิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 2,000 บาท จาก

Read more

ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายกมล เชียงวงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19:00 น. นายสวัสดิ์ แสนขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ นายกมล

Read more

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการหักเงินเดือน เงินบำนาญ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้และสวัสดิการในส่วนราชการ ครั้งที่1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา13.00 น. นายสุขุม พรหมเสน พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการหักเงินเดือน เงินบำนาญ ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อหักชำระหนี้เงินกู้และสวัสดิการในส่วนราชการ ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

Read more