ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 / 2564

                           วันพุธที่ 9  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

          วันอังคาร ที่ 8  มิถุนายน  2564  นายสวัสดิ์ แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1เป็นประธานการประชุม  พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ  นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

Read more

กิจกรรมการเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านการทุจริต และกิจกรรมสัมนาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริต

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

สพป.พะเยา เขต 1 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2564

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 256 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา

Read more

กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ใจสะอาด จิตบริสุทธิ์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ใจสะอาด จิตบริสุทธิ์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายสุขุม พรหมเสน นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต

Read more

พิธีทำบุญปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๓ พรรษา

วันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ เวลา 09.19 น.นายธนายุทธ คำภีระ รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต 1 ร่วมในพิธีทำบุญปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 43 พรรษา

Read more

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ​ 2564

วันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุขุม พรหมเสน  รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต 1เป็นประธานคณะกรรมการ         ในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ​ 2564

Read more

ได้นิเทศติดตามนโยบาย 2+1 อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเร็ว คิดเลขเป็น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1/2564 ทางออนไลน์ ผ่านระบบ VIDEO CONFERNCE (google meet) การขับเคลื่นนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ ที่ 31  พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุขุม พรหมเสน รอง ผอ.สปพ.พะเยา เขต 1 พร้อมด้วย     นายเอี่ยม มังคลาด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางสาวประภาพัฒน์  เพ็ชรรัตน์บำรุง

Read more