ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มอบหมายให้นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ

Read more

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บุคลากรทางการลูกเสือจังหวัดพะเยา วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Read more

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการนำเดินการ นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเดินการ นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่อง ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ     

Read more

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่36/2564

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย

Read more

ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.  นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประจำเดือน กันยายน 2564 (ครั้งที่ 5/2564)

Read more

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายสุขุม พรหมเสน

Read more

การสรรหาและคัดเลือกครูตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ พ.ศ.2565

วันจันทร์ ที่14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในการสรรหาและคัดเลือกครูตามโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ พ.ศ.2565 และมีนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะยเา เขต

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการเชิงวิจัยเชิงพื้นที่

วันจันทร์ ที่13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการเชิงวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยมีผู้ นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

Read more