“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันพุธ ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ร่วมรับฟังนโยบายและข้อราชการจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาทิการสอบเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ผ่านมา มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา การสอบเพื่อบรรจุข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ตาม ว.16 และการอนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออกในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ ได้มีการประชุมทีมผู้บริหารเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานด้วย ณ ห้องประชุม Video Conference
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑