พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยนางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มกิจกรรมกลุ่มที่ ๑ สพป.พะเยา เขต ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยภาคเช้ามีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา