กิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย

วันพุธ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โดยกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยได้ดำเนินกิจกรรมบริเวณรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑