ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายประถม เชื้อหมอ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซึ่งมีคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑