ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อรับฟังข้อนโยบายของทางจังหวัดพะเยา โดยว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา