รับชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 4

วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มอบหมายให้นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ร่วม โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบข้อราชการต่างๆ นโยบายของ สพฐ. มาตรการการป้องกันในการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ในแต่ละภาค และรับฟังการข้อราชการจาก นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เรื่องการกลั่นแกล้ง การบลูลี่ และการล่วงละเมิดทางเพศ ในสถานศึกษาหลังจากรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เสร็จแล้วได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารการศึกษาต่อ เพื่อมอบนโยบายต่างๆ ณ ห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑