แถลงข่าวและประชุมชี้แจง”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ “ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการแถลงข่าวและประชุมชี้แจง”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ “ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน