งานวันครู กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดงานวันครู กลุ่มโรงเรียนแม่ใจ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ ในการนี้ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ยังได้อ่าน สารวันครู จาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบให้แก่ครูทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะครูกลุ่มโรงเรียนแม่ใจ อีกทั้งยังได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่างๆและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (ศรีถ้อย) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1