งานวันครู กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา (เมืองพะเยา๑,เมืองพะเยา๒)

วันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ประธานเปิดงานวันครู กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา (เมืองพะเยา๑,เมืองพะเยา๒) พร้อมด้วย
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา
ในการนี้ ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ยังได้อ่าน สารวันครู จากพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบให้แก่ครูทั่วประเทศ โดยมีกิจกรรมภายในงานดังนี้ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะครูกลุ่มเมืองพะเยา อีกทั้งยังได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑