งานกีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดงานกีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 โดยมีนายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูพะเยา จำกัด นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม และนายสวินทร ดอนมูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ได้มอบทุนสนับสนุน ในการแข่งขันกีฬามรครั้งนี้ ในการนี้นางวลัยพรรณ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ในนามประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านต๋อม