ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในนักเรียนในการแข่งกีฬา กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังในนักเรียนในการแข่งกีฬา กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย(ฝั่งมัธยม) กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1