รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ พร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง ๓ ท่าน ได้กล่าวสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖ และอวยพรให้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๖ และได้มอบนโยบายต่างๆ อาทิ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การดำเนินการคัดเลือก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา การป้องกันภัยทางโลกออนไลน์ และความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ และอื่นๆ หลังจากรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เสร็จได้ประชุมทีมผู้บริหารการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑