แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) และให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑