ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00  น. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้รับมอบหมายจาก ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ณ หอประชุมประถมนุสรณ์