เปิดการคัดเลือกนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ของกลุ่มโรงเรียนภูกามยาว

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานในพิธีเปิดการคัดเลือกนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ของกลุ่มโรงเรียนภูกามยาว โดยมีนางเบญวรรณ์ ก๋าซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องปอ ประธานกลุ่มโรงเรียนภูกามยาว กล่าวรายงานต่อประธานพิธี อีกทั้งยังมี นางสาววันวิสา วังชุมทอง ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนภูกามยาว คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับหลังจากนั้นได้รับชมการแสดงและเยี่ยมชมการแข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ
ณ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว