ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โดยมีนายสำเนียง อัตไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่จาก สพป.พะเยา เขต 2 มาร่วมส่งและแสดงความยินดี ซึ่งมีนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ น  ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1