ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการเปิดการประชุมในครั้งนี้ และมอบนโยบายจาก สพฐ. อาทิเช่น มาตรการป้องกันรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา และมาตรการการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร สพฐ. อีกหลายท่านได้บรรยายพิเศษ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช