รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ”

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปาระถมศึกษาพะเยา เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ีการศึกษาพร้อมด้วย นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ” เพื่อรับฟังข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชมรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ รับฟังนโยบายของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องมาตรการของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 และมาตรการความพร้อมปลอดภัยของสถานศึกษา การปฏิบัติงานและการลงพื้นที่ของ รองเลขา กพฐ. และข้อราชการอื่นๆ หลังจากรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ” เรียบร้อยได้มีการประชุม ทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1