แสดงความยินดี ให้โอวาท และมอบช่อดอกไม้ ให้กับ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาท และมอบช่อดอกไม้ ให้กับ พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่เข้ารับบรรจุและแต่งตั้งเข้าทำงานใหม่ จำนวน 2 คน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1