รับชมงานแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และและกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ นาย ชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมรับชมงานแถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และและกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายด้านการศึกษาและนโยบายเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ ห้องประชุม VIDEO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1