ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 3/2565
โดยมี นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และทางคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1