กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้ แก่ ครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565

วัน จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น
ดร.ธงชัย คำปวง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ นาย ชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวแสดงความยินดี ให้โอวาทและมอบช่อดอกไม้ แก่ ครูผู้ช่วยโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม VIDEO Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1