ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายหลักเกณฑ์แวะวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ วPA )

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารสัตตบงกต โรงเรียนอนุบาลพะเยา