มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนพฤติดี แต่ยากจน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมโครงการ จากเหล่าการชาดจังหวัดพะเยา และมอบทุนจากศึกษาจากโครงการกองทุนทำบุญวันเกิดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ให้กับนักเรียนในสังกัด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวธวัลรัตน์ ชาครธนาเกียรติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษา โดยมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ในนามเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและกิ่งกาชาคอำเภอ ได้ร่วมมอบทุนในครั้งนี้ ซึ่งได้มอบทุนของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาพะเยา จำนวน 30 ทุนพร้อมด้วยผ้าห่ม จำนวน 30 ผืน และทุนจากโครงการกองทุนทำบุญวันเกิดอีก  1 ทุน  ณ หอประชุมประถมนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ru3EvlUbndWu58JM8sb-LZPngT8E95iY?usp=sharing ลิ้งรูปภาพครับ