งานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46 ICT โรงเรียนในฝัน และเครือข่าย (46 ict Lab School Leadership Centre)

วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ นางโสภี คำชูสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียน 46 ICT โรงเรียนในฝัน และเครือข่าย (46 ict Lab School Leadership Centre) ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม และ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ