ประชุมชี้แจงการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

ห้องประชุมสโมสรชำราชการและลูกข้าง สำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขด ๑