กิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “EMOTIONAL THE SONG OF FAITH”

วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเย เขต 1
เข้าร่วมงานกิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
“EMOTIONAL THE SONG OF FAITH” โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ และมีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ในการนี้มีคณะ ผุ้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั้วไปเข้ารับชมการแสดงในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา