กิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ”แนวทางการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริตการต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติราชการ”

วันจันทร์ ที่20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พร้อมด้วยนายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ บริเวณเสาธง หน้า สำนักงานเขตพื้นที่ โดยมีการ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และในเวลา 09.00 น.ได้มีการประชุมรับฟังการบรรยาย จาก สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดพะเยา โดย นายยอดไผ่ หล้าอินสม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ในหัวข้อ”แนวทางการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมสุจริตการต่อต้านการทุจริต ในการปฏิบัติราชการ” ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1