ตักบาตรข้าวเหนียว(ตักบาตรทุกวันพุธ)

วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พร้อมด้วยๆนายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว(ตักบาตรทุกวันพุธ)และทำบุญไหว้พระ ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม และวัดติโลกอาราม (วัดกลางกว้านพะเยา)