ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดที่เกิดเหตุอุทกภัย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1 พร้อมด้วย นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง น้ำท่วมขัง ณ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา