ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษพาะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา โดยมีนายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ และข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายชุมพล คำปา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด วิทยากรบรรยายการปรับโครงสร้างหนี้ ณ สถานีแก้หนี้ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1