สพป.พะเยา เขต 1 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูโรงเรียนที่ร่วมนำเสนอผลงาน เข้าร่วมต้อนรับ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียราย เขต 1 (ประธานกรรมการฯ)  นายสุชาติ ศศิภัทรกุล อดีต ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ อดีต รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2  และคณะผู้ติดตาม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของนายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1   ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี้