พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการยอดปัญญาวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สู่เพชรน้ำหนึ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการยอดปัญญาวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 สู่เพชรน้ำหนึ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมบัวชมพู อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลพะเยา ในการนี้นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา ในนามประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้