ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-net ) ปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบให้กับหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-net ) ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีจะมีการสอบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6) และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 (ระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่3) พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีสนามสอบทั้งสิ้น จำนวน 10 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพะเยา โรงเรียนบ้านห้วยบง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(ศรีถ้อย) โรงเรียนบ้านต๋อม โรงเรียนบ้านดง และโรงเรียนบ้านไร่อ้อย โดยมี นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัยจันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี้