ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบจังหวัดพะเยา

วันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.ท่าน ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 นายชาญชัย ทองแสง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 และคณะกรรมการดำเนินการสอบทุกคนให้การต้อนรับ ณ สนามสอบจังหวัดพะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการสอบคัดเลือกฯในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และคำสั่งของ ศบค.พะเยา อย่างเคร่งครัด