สพป.พะเยา เขต 1 รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564

วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ประเภท ผู้บริหารการศึกษา นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้ารับรางวัลประเภทหน่วยงาน นางโสภี คำชูสัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา นางสางศิตา ศรีบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) ได้รับเกียรติบัตร และครูในสังกัด หลังจากรับรางวัลเสร็จ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา