การอบรมเชิงปฏิบัตร การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วยนายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 นายเอี่ยม มังคลาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ฯ ข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตร การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมตอนต้น ให้กับครูผู้สอนสารภาษาไทยระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพป.พะเยา เขต 1  ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1