“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564 จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 (หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา) ในนามตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพะเยา) เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลาของคณะลูกเสือจังหวัดพะเยา ถวายบังคมและถวายราชสดุดี กล่าวสดุดีพระเกียรติที่คุณ ในพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามกีฬาในร่ม วิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยมี นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีครั้งนี้  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน   สำนักงานลูกเสือจังหวัดพะเยา จึงได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6  และพิธีถวายราชสดุดี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  เพื่อให้พี่น้องลูกเสือ ได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว/ รัชกาลที่ 6 ซึ่งในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ ลูกเสือสามัญ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน 350 นาย/คน

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่