โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ (PA) วันที่ 21 พฤศจิกายน 256421

           วันาทิตย์ ที่ 21  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสวัสดิ์  แสงขัน  ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เป็นประธานในการจัดอบรม โครงการพัฒนาการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะ ( PA ) พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ  นายธงชัย จันแย้ รองผอ.สพป.พะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการอบรมฯ ณ ห้องประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่