สพป.พะเยา เขต 1 รับรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2564

วันพุธ ที่27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 พร้อมด้วย           นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / หน่วย และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน เข้าร่วมรับฝังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ ” โดยรับฟังข้อราชการจาก
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมาตรการการจัดการการเปิดภาคเรียนที่ 2/ 2564
เรื่องการฉีควัคซีนของนักเรียน ปัญหาอุทกภัยของโรงเรียนในสังกัด และเรื่องการสอบบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลังจากรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ได้มีการประชุมทีมผู้บริหารสำนักงานเขต โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่
2/ 2564 และการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [COVID-19)
ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่