ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  พร้อมด้วย นายณัฐพล สุวรรณลพ นายธนายุทธ คำภีระ นายธงชัย จันแย้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565  ณ หอประชุมประถมนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่