“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่36/2564

วันพุธ ที่ 29 กย 2564 เวลา 08.00 น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
พร้อมด้วย นายธนายุทธ คำภีระ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”  โดยรับฟังข้อราชการจาก ท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขธิการคณะกรรมการกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)                                                                                   เรื่อง โครงการทวีค่าเงินออมให้สมาชิกของกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยมี นายสนิท แย้มเกษร และ ดร.กวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวอำลาในวาระการเกษียณอายุราชการ และให้ข้อคิดแก่ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่